Practice Companion

12 Điểm lưu ý trước khi mở lớp dạy nhạc, đánh đàn.

Hầu hết mọi người xem việc dạy nhạc như một cách kiếm thêm thu nhập tuyệt vời. Tuy nhiên, ít ai chú ý đến các chi tiết hay bận tâm quá nhiều đến những thứ ngoài bài học. Và nếu thầy cô muốn tận dụng tối đa tiềm năng của công việc này, hãy xem xét một vài vấn đề dưới đây về cách bắt đầu kinh doanh giáo dục âm nhạc. Bài viết này bao gồm một số lưu ý q ...