April 2, 2021 | Drums

Cảm giác học chơi một nhạc cụ là như thế nào?

Được viết bởi Nicole Douglas, chủ nhân của Nicole Douglas Music Studio Tôi còn nhớ những buổi học piano đầu tiên của mình khi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ muốn chơi được nhưng bài hát yêu thích của mình ngay lập tức. Thực sự rất khó để học cách kiên nhẫn với bản thân mỗi khi đến giờ luyện tập. Khi nghe ai đó chơi được một bản đàn hoàn chỉnh, tôi tự h ...