Chuẩn bị cho buổi biểu diễn piano

5 mốc thời gian quan trọng trước buổi biểu diễn

Bài viết của Chrissy Ricker, thạc sĩ âm nhạc chuyên ngành Piano và Sư phạm âm nhạc tại Meredith College, Raleigh, North Carolina. Hình ảnh minh họa: woodleywonderworks Bài viết này được đăng vào độ tháng 3, cũng là thời điểm nhiều thầy cô cùng với học viên đang chuẩn bị cho các festivals âm nhạc, bài dự thi và các màn độc tấu. Việc lựa chọn tiết mục, ...