March 3, 2021 | Tips

5 Cách giúp trẻ tập trung trong lớp học trực tuyến

Bài viết của Jessica Peresta, giáo viên piano trực tuyến và phát thanh viên về chủ đề Âm nhạc trong Giáo dục tiểu học tại The Domestic Musician . Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Đột nhiên, các thầy cô không còn được nhìn thấy trực tiếp học sinh của mình. Điều này gây ra nhiều khó khăn mới vì rất nhiều ...